Czym jest niemieckie świadczenie Kindergeld?

Każdy z krajów europejskich ma w mniejszym lub większym stopniu rozwinięty system wsparcia socjalnego. W Polsce program „500+” został wprowadzony całkiem niedawno, gdyż w kwietniu 2016 roku. Z racji sąsiedztwa, wielu rodaków wyjeżdża do pracy do Niemiec nie tylko dla lepszych zarobków, lecz także opieki socjalnej.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania Kindergeld?

 

Uprawniona do świadczenia jest każda osoba pracująca legalnie na terenie Niemiec, posiadająca dzieci. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego. Istnieje jednak kryterium wieku dziecka. Świadczenie Kindergeld przysługuje na dziecko do czasu ukończenia przezeń osiemnastego roku życia. Od tej zasady są dwa odstępstwa – gdy dziecko się uczy, jednakże na czas nie dłuższy niż do osiągnięcia wieku 25 lat, lub też dziecko jest niepełnosprawne a niepełnosprawność powstała przed uzyskaniem pełnoletności.

 

Mniej zarabiasz? Dostaniesz wyższy zasiłek!

 

Warto wspomnieć o tym, iż w sytuacji, gdy przychody rodziny nie przekraczają 900 euro (w przypadku samotnych rodziców 600 euro), można starać się o dodatek na każde dziecko w kwocie do 170 euro miesięcznie, przy czym dziecko musi zamieszkiwać z osobą ubiegającą się o dodatkowe świadczenie i nie może być zatrudnione. Co istotne – do limitu 900 euro (600 euro w przypadku samotnych rodziców), nie są wliczane świadczenia socjalne. Warto także wspomnieć o wzroście kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag), która wzrosła do 7620 euro (wzrost o 192 euro, w 2021 ma być kolejna podwyżka o kolejne 192 euro, do kwoty 7812 euro).

 


Article Tags:
·
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts