E-szkoła – placówka now(sz)ej generacji.

Trudno wyobrazić sobie w XXI wieku szkołę, w której nie byłyby wykorzystywane żadne zdobycze techniki. Multimedialne prezentacje stały się nieodzownym elementem procesu dydaktycznego, i to nie tylko na zajęciach z informatyki. Sposób nauczania musi ulegać stałym modyfikacjom, nie tylko dlatego, że współcześni uczniowie często mają problemy ze skupieniem uwagi oraz efektywnym wykorzystywaniem informacji. Również nauczyciele potrzebują pewnych ułatwień – przede wszystkim w zakresie przygotowywania tematyki, jej dostosowywania do określonych potrzeb.

Czym jest eSzkoła?

Placówki dydaktyczne muszą wykorzystywać liczne rozwiązania informacyjno – komunikacyjne. Po co? Aby wspomóc proces rozwoju szkoły, by nawiązać lepsze relacje z uczniami, by komunikować się z ich opiekunami w sposób pozbawiony szumów komunikacyjnych. Wirtualne środowisko kształcenia to jednak nie wszystko – bardzo istotnymi elementami są również funkcje zarządzania. Systemy informatyczne pozwalają w bardzo wygodny sposób organizować życie codzienne w klasie, a także całej szkole, oraz współpracę z poszczególnymi uczniami. W dzienniku elektronicznym na szczególną uwagę zasługuje fakt, że do zamieszczonych w nim wiadomości dostęp ma zarówno nauczyciel prowadzący, jak i kadra zarządzająca placówką, a także uczniowie i ich rodzice. Co więcej – dostęp ten nie jest niczym ograniczony, i można go uzyskać z każdego miejsca, w którym funkcjonuje sprawne łącze internetowe. Co można umieścić w takim dzienniku? Wszystko to, co w jego „tradycyjnej” wersji…i o wiele więcej. <a href=”http://eszkola24.pl/”>Dziennik internetowy</a> pozwala bowiem segregować oceny (z podziałem na przedmioty, ale też charakter ocenianych aktywności), mieć wgląd we frekwencję (również z podziałem na nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), wyliczać średnie z poszczególnych zajęć, a także zapoznać się z uwagami nauczycieli (istnieje przy tym możliwość natychmiastowej reakcji). Podstawą relacji nauczyciel – uczeń czy nauczyciel – rodzić każdorazowo powinna być bowiem przejrzysta komunikacja. W tym wymiarze dziennik elektroniczny to narzędzie idealne.

Mnogość możliwości.

E-szkoła jest platformą, z której korzystanie znacznie ułatwia również przygotowywanie procesu dydaktycznego. Pedagog ma dostęp do konkretnych programów nauczania, może dowolnie modyfikować tematykę zajęć i co istotne, nie musi poświęcać wiele czasu na kwestie organizacyjne (jak drukowanie świadectw, tworzenie raportów, zestawień) – wszystko to zapewnia rozwinięty system informatyczny. Dodatkowo platforma daje szansę na wdrożenie edukacji w innych formach, takich jak zarezerwowany dotychczas dla uczelni wyższych e- learning. Oczywiście nawet najlepsze informatyczne środowisko nie jest w stanie całkowicie zastąpić kontaktu z pedagogiem, rówieśnikami. Stąd e-szkoła doskonale sprawdzi się jako element uzupełniający – na przykład w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wyjątkowo uzdolnionymi, platforma umożliwia generowanie zadań dodatkowych. W wyjątkowych przypadkach, jeśli uczeń nie może z jakichś względów uczestniczyć w zajęciach, może oczywiście korzystać z edukacji na zasadach e-learningu. Jednak wtedy wskazana jest częstsza komunikacja z pedagogami (by utrzymać interaktywność procesu nauczania), a także wzmożone zaangażowanie opiekunów w nadzór nad nauką dziecka.
Źródło: E szkoła


Article Tags:
·
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts