EDI (Electronic Data Interchange) w przedsiębiorstwie

Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI) jest bardzo często stosowana w technologii automatycznej wymiany dokumentów między aplikacjami. Pozwala to partnerom na wymianę zamówień, faktur, zaliczek, harmonogramów produkcyjnych i innych dokumentów biznesowych bezpośrednio z jednego systemu do drugiego, bez interwencji człowieka.

Zalety EDI

Fundamentalną zaletą jest mniej błędów, niższe koszty administracyjne i szybsze realizowanie zamówień. Wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentacji jest naturalną konsekwencją automatycznego identyfikowania towarów w systemie komputerowym. Dzięki sprzężeniu obu tych technik na podstawie złożonego przez EDI zamówienia kompletowana jest jednostka wysyłkowa, a  dokumenty wystawiane są na podstawie odczytanych czytnikiem danych z opakowań i od razu przesyłane przez EDI do odbiorcy. Po dotarciu przesyłki do miejsca jej przeznaczenia, każda jednostka wysyłkowa jest skanowana, a odczytane dane porównywane są ze zleceniem przewozowym lub zamówieniem, znajdującym się w komputerze. Potwierdzenie dostawy jest natychmiast wysyłane przez EDI.
Nie bez znaczenia jest także fakt, że istnieje również możliwość bezpośredniego przekazywania informacji do systemów klasy ERP, co jeszcze bardziej podnosi wydajność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z popularniejszych w Polsce systemów obsługujących EDI jest program Comarch ERP Optima, umożliwiający chociażby eksport i import faktur, zamówień, cenników i korekt sprzedaży.
Technika EDI wyrosła na bazie poczty elektronicznej, praktycy wywnioskowali, że połączenie systemów komputerowych dwóch przedsiębiorstw nie jest rozwiązaniem problemu sprawnego przesyłania dokumentów. Dokumenty docierające do firmy pocztą elektroniczną musiały być na początku opracowane, czyli dostosowane do standardu obowiązującego w firmie, po czym mogły być dalej przetwarzane. Zaletą EDI jest niezależność od platformy sprzętowej i programowej. Ponadto jest to międzynarodowy standard. Z definicji EDI przyjmuje się, że przesyłanie danych odbywa się przez elektroniczne łącza, a nie przez wymienne nośniki danych. Z jednej strony można na nośnikach zapisać dane w standardach EDI jednak zanika tu fundamentalna zasada, która determinuje system – szybkość i minimalna interwencja człowieka. Technika EDI to sposób wykorzystywania sieci teletransmisyjnych, podstawą funkcjonowania systemu jest niezawodność usług sieciowych.

Standaryzacja EDI

Obowiązującym i ponadbranżowym standardem EDI jest, opracowany w 1986 roku przez Grupę Roboczą Nr 4 EKG ONZ, standard UN/EDIFACT (United Nations Rules for EDI For Administration Commerce and Transport). Standard ten określa gramatykę, tj. zasady budowy elektronicznych komunikatów, które są odpowiednikiem dokumentów handlowych. Uwzględnia on potrzeby wszystkich grup użytkowników we wszystkich krajach. Dlatego jest on wykorzystywany przez:

  • przedsiębiorstwa handlowe wszystkich szczebli obrotu,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne wszystkich sektorów przemysłu,
  • przedsiębiorstwa usługowe,
  • banki,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe.

 


Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

parasol tarasowy pokrowiec parasole na taras pokrowce stojaki parasol tarasowy