Jak dbać o układ hydrauliczny w samochodzie?

W zależności od konkretnego układu w pojeździe, do zabezpieczenia jego elementów stosuje się odpowiednie oleje lub smary. Silnik i jego podzespoły wymagają użycia oleju silnikowego, który dzięki konkretnym właściwościom zapewni optymalne smarowanie i zapobiegnie ścieraniu się części metalowych, a także ich uszkodzeniu. Przeguby, pompy, układ kierowniczy czy układ zawieszenia zapewni bezawaryjne działanie tylko w przypadku dostarczenia odpowiedniego smaru. Ochroni on mechanizmy przed korozją i ścieraniem. Także układ hydrauliczny wymaga określonego oleju, aby bezproblemowo wypełniać swoje funkcje.

Olej hydrauliczny

Olej hydrauliczny jest olejem używanym nie tylko w napędach hydraulicznych. Jego zastosowanie znajdują także układy tłumiące. Oleje tego typu są nieściśliwe, dzięki czemu pozwalają na uzyskanie dużej siły, nawet w bardzo małym napędzie. Ich podstawowym zadaniem jednak jest smarowanie elementów metalowych, co zmniejsza ich ścieranie. Najważniejszą wadą olejów hydraulicznych jest fakt, że nie można ich zastosować w miejscach, które wymagają dużej czystości. Mieszanka bowiem zawsze pokrywa urządzenia, z którymi współpracuje.

Rodzaje olejów hydraulicznych

Rodzaj oleju, który powinniśmy zastosować w swoim pojeździe, zależy od szerokiego zakresu ciśnienia i temperatury, w jakiej mieszanka będzie pracować. Najczęściej stosuje się oleje mineralne, jednak konkretne parametry mogą zadecydować o konieczności wyboru oleju syntetycznego.

Zastosowanie

Oleje hydrauliczne znajdują swoje zastosowanie w siłownikach hydraulicznych, amortyzatorach olejowych, układach hamulcowych, a także napędach poruszających lotkami odrzutowców. Ciecze służą przede wszystkim do smarowania poruszających się elementów systemów hydraulicznych oraz ich ochroną przed ścieraniem, regulowaniem ciepła, ochroną przed korozją, a także odprowadzaniem zanieczyszczeń mechanicznych, które powstają wskutek ścierania się metali, ich korozji, utleniania oleju czy rozpadu dodatków uszlachetniających.

Właściwości

Najważniejsze właściwości olejów hydraulicznych to:
* Lepkość – uzależniona jest od temperatury, jaką osiągają podzespoły, minimalna wartość lepkości to 5 mm2/s.
* Odporność na utlenianie – decyduje o trwałości oleju. Im większe utlenianie tym większa lepkość oleju. Zbyt wysoka lepkość może doprowadzić do powstawania osadów zatykających filtry oraz powstania korozji na częściach metalowych układu.
* Ochrona przed korozją – woda i produkty utleniania oleju mogą zwiększyć podatność układu na korozję, dlatego ważne jest jego zabezpieczenie.
* Własności smarne – działanie w warunkach tarcia doprowadza do niszczenia elementów układu, dlatego olej powinien posiadać dodatkowe substancje smarne, które działają przeciwzużyciowo i przeciwzatarciowo.
* Zapewnienie stabilności termicznej poprzez odprowadzanie i normalizowanie temperatury.
* Filtrowalność – w trakcie pracy układu powstają zanieczyszczenia mechaniczne spowodowane ścieraniem się elementów. Olej poprzez funkcję filtrowania usuwa je z układu hydraulicznego.
* Zdolność do redukcji powietrza – rozpuszczanie powietrza w oleju hydraulicznym wpływa na ciśnienie w całym układzie. W strefach gdzie następuje skokowe obniżenie ciśnienia, wydzielają się pęcherzyki powietrza i piana, która może uszkodzić zawory u pompy. Z tego względu olej napędowy musi ograniczać te zjawiska poprzez szybkie odpowietrzanie.
* Zdolność deemulgacji – czyli usuwania emulsji, np. wody. Woda może powodować wiele szkodliwych zjawisk, dlatego olej powinien sprawnie ją rozkładać.
Źródło: castrol.com/pl_pl/poland/products/cars/automatic-transmission-fluids.html


Article Tags:
·
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts