Kolejne zmiany w programie Prosument

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się do sugestii banków chcących uczestniczyć w programie Prosument i wydłużył termin składania wniosków. W efekcie instytucje bankowe mogą ubiegać się o środki do 30 września tego roku.

Banki w programie Prosument

Jedną z trzech ścieżek, którą do udzielania dofinansowania wykorzystuje program Prosument, stanowią kredyty i dotacje na instalacje OZE przyznawane przez banki. NFOŚiGW dopuszcza także do udziału w programie grupy banków, takie jak na przykład zrzeszenia i konsorcja, które obejmują identyczne zasady przyznawania środków finansowych.
Na dofinansowanie inwestycji w ramach tej ścieżki programu przeznaczono 160 milionów złotych, które mają zostać wykorzystane w latach 2015 do 2018, z zaznaczeniem, że umowa musi zostać zawarta do końca 2016 roku. Istnieje także możliwość podwyższenia alokacji środków za zgodą Zarządu NFOŚiGW. Równocześnie banki nie mogą się ubiegać o kwoty środków na udostępnienie niższe od 5 milionów złotych i wyższe od 40 milionów złotych.

Wydłużenie terminu to nie jedyna zmiana

Zasady programu Prosument znacząco się zmieniły w porównaniu z początkiem tego roku. Program priorytetowy dopracowano, tak aby lepiej odpowiadał realiom rynkowym i znacząco uelastyczniono. Co konkretnie się zmieniło? Nie trzeba już chociażby łączyć instalacji do produkcji ciepła z układami, które wytwarzają energię elektryczną. Wydłużono również okres obowiązywania wyższej dotacji (20 proc. w przypadku źródeł ciepła i 40 proc. w przypadku źródeł energii elektrycznej) do końca 2016 roku. Do końca 2016 roku wydłużono też termin, w którym banki mogą zawierać umowy z kredytobiorcami. Zmianom uległo także wynagrodzenie banków – według nowych zasad prowizja w pierwszym roku kredytowania może wynosić maksymalnie 3 proc. wysokości kredytu, a w latach następnych maksymalnie 1,5 proc.


Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

oddychający pokrowiec na parasol tarasowy dywan na balkon ogród lampy