Księgowość na miarę XXI wieku

Księgowość online to połączenie technologii IT i tradycyjnego oprogramowania, dzięki którym stworzone zostały nowoczesne narzędzia do zdalnego księgowania. Platformy online dobrze sprawdzają się w przypadku małych firm i mikroprzedsiębiorstw, które prowadzą księgowość w postaci Księgi Przychodów i Rozchodów lub są płatnikami VAT. Księgowość internetowa zapewnia firmom samodzielność, niezależność i mobilność. Księgowość online to nowa jakość usług księgowych, wygodne zarządzanie firmą przez platformę internetową, możliwość wystawiania faktur, internetowy dostęp do raportów i danych, dokładna analiza kosztów i przychodów, powiadomienia o rozliczeniach e-mailem lub SMS-em, a także platforma komunikacji z księgowym.

Zalety księgowości online

Oszczędność czasu

System księgowości internetowej umożliwia oszczędność czasu, dzięki skanowaniu dokumentów i natychmiastowemu przekazywaniu ich księgowej. Oryginały wysyłane są, w zależności od preferencji, raz na miesiąc lub kwartał. Dzięki temu właściciel przedsiębiorstwa oszczędza czas, a zyskuje dostępne przez 24h na dobę kopie dokumentów, z dostępem online. Nie wyklucza to jednak bezpośredniego kontaktu, w przypadku zaistnienia potrzeby księgowość internetowa oferuje również pomoc on-line lub w razie konieczności uzyskania drobnej porady, osobiste spotkanie z księgowym.

Wygoda

Kolejną zaletą jest wygoda. Wszystkie dane do systemu wprowadza się tylko raz. Platforma samodzielnie numeruje dokumenty, odnajduje adres Urzędu Skarbowego i księguje dokumenty w koniecznych ewidencjach. Tworzy także bazę danych kontrahentów, usług i dóbr. Umożliwia także szybkie rejestrowanie kosztów firmy, z podziałem na rodzaje. Platforma zapamiętuje powtarzające się koszty, co ułatwia ich ponowne wprowadzenie.

Obsługa ksiąg, rejestrów, deklaracji i faktur

Księgowość online umożliwia łatwą obsługę ksiąg i rejestrów. Po wprowadzeniu poniesionych wydatków, wybraniu ich rodzaju i wprowadzeniu danych z faktury platformy automatycznie dokonują odliczenia VAT i księgowania w KPiR. Jedną z dostępnych opcji jest także generowanie deklaracji – w formie papierowej i elektronicznej. System udostępnia kompletnie wypełnione deklaracje PIT-5, VAT-7, ZUS DRA, rozliczenie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia ZUS. Daje także możliwość wystawiania faktur, ich elektronicznej wysyłki i automatycznego rozliczenia.

Kilometrówka

Platformy księgowości internetowej umożliwiają prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. Po wprowadzeniu do systemu kosztów dotyczących eksploatacji pojazdu i przebytych tras, system na podstawie przepisów podatkowych i limitu kilometrówki sam dokona wyliczenia, a na koniec miesiąca umieści odpowiednią kwotę w kosztach.

Dodatkowe zalety

Księgowość internetowa zapewnia dostęp do systemu CRM, który znacznie ułatwia kontakty z klientami. System zintegrowany jest z czytnikami kodów paskowych i wtyczkami e-commerce. Narzędzia te wspierają sprzedaż i powalają na duże oszczędności.
Największą zaletą księgowości internetowej jest nieograniczony czasem i kosztami dostęp do platformy. Jego obsługa możliwa jest także przez urządzenia mobilne, co sprawia, że przedsiębiorca 24h na dobę ma księgowość swojej firmy „pod ręką”.
Źródło: Księgowość online


Article Tags:
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts