Kto może przygotować raport bezpieczeństwa kosmetyku?

Raport bezpieczeństwa kosmetyku to dokument, na podstawie którego dany produkt kosmetyczny może zostać dopuszczony do obrotu na rynku, o ile uzyska pozytywną ocenę. Sporządzeniem raportu zajmuje się wykwalifikowany specjalista, czyli safety assesor. Ocena bezpieczeństwa jest procedurą wieloetapową. Podczas niej bada się nie tylko gotowy produkt kosmetyczny, ale i poszczególne składniki w nim zawarte. Także składniki, które goszczą w opakowaniu produktu kosmetycznego. Safety assessor ma za zadanie wykorzystać podczas oceny nie tylko własną wiedzę, ale również wszelkiego rodzaju dostępne materiały. Te, które zostały mu dostarczone i odnoszą się do danego produktu kosmetycznego, jak i te, do których sam ma dostęp. Znaczenie ma wykorzystanie literatury naukowej, sporządzonych zestawień i analiz, informacji odnośnie przypadków występowania działań niepożądanych, nawet, jeśli kosmetyk został oceniony, jako bezpieczny podczas stosowania.
Safety assessor podejmujący się dokonania oceny bezpieczeństwa kosmetyku musi posiadać kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia. Wymaga się dyplomu bądź dowodu innych kwalifikacji, które zostały przyznane na drodze studiów teoretycznych oraz praktycznych. W grę wchodzi ukończenie kierunków, takich jak farmacja, toksykologia, medycyna bądź inny pokrewny kierunek, który jest zbliżony do dziedziny związanej z działaniami podejmowanymi w zakresie oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Mogą to być również specjalistyczne kursy uznawane przez państwa członkowskie za równorzędne.
Osoba wykonująca raport bezpieczeństwa kosmetyku, w praktyce musi posiadać bardzo obszerną wiedzę, z wielu dziedzin. Pośród tych ostatnich wymienia się dermatologię, farmakologię, toksykologię, chemię, kosmetologię, biologię i wiele innych dziedzin pokrewnych. Kwalifikacje tego typu są podstawą, by móc analizować dostępne materiały i wydać pozytywną ocenę bezpieczeństwa stosowania danego produktu kosmetycznego, na podstawie szczegółowo sporządzonego raportu.


Article Tags:
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

gardenspace.pl/meble-ogrodowe-tarasowe lampy do ogrodu kule