RÓŻNICE POMIĘDZY REKLAMĄ SUPLEMENTÓW DIETY I LEKARSTW

Bez względu na to, czy oglądamy telewizję, czy słuchamy radia reklamami zarówno lekarstw jak i suplementów diety jesteśmy każdego dnia wręcz zasypywani. Ważne, aby umieć odpowiednio rozdzielić te dwie na pozór podobne a w rzeczywistości zupełnie różne grupy produktów.  Pamiętajmy, że bez względu na rodzaj prezentowanej reklamy, najlepiej jest korzystać ze stron sprawdzonych producentów https://slim-vit.pl, czyli firm nie tylko oferujących dobre jakościowo preparaty, ale suplementy, które są podparte odpowiednią ceną i opisem: https://slim-vit.pl/b17-amigdalina-apricarc-180-kapsulek.

 

SUPLEMENTY DIETY

Wymagania prawne stonowane wobec producentów reklam suplementów są zdecydowanie mniej restrykcyjne jak to ma miejsce w przypadku reklamowania preparatów leczniczych. Jednak producenci suplementów diety nie mogą się czuć bezkarnie i zobowiązani są przestrzegać kilka ważnych reguł podpartych ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W tym miejscu odwołujemy się do art. 46 powyższej ustawy, który dotyczy właśnie przepisów regulujących reklamę przewidzianą dla suplementów diety. Spotykamy się tutaj z dwoma ważnymi regułami. Pierwsza z nich informuje nas, że reklama nie może wprowadzać konsumenta w błąd, szczególnie, jeśli odnośni się do jego charakterystyki w postaci:

  • Nazwy,
  • Rodzaju opakowania i ilości oraz składu,
  • Trwałości oraz źródła pochodzenia substratów i metody wytwarzania.

Dodatkowo pod żadnym pozorem reklama nie może przekłamywać na temat właściwości, jakie dany suplement posiada i dodatkowo nie może przypisywać mu działania bądź właściwości, których faktycznie nie posiada, oraz nie może sugerować konsumentowi, iż dany suplement posiada wyjątkowe właściwości, podczas gdy są one zbliżone do właściwości innych środków spożywczych. Z kolei druga reguła zabrania przedstawiania suplementów diety, jako preparatów leczniczych lub produktów posiadających właściwości, które zapobiegają chorobom ani odwoływać się do takich właściwości.

 

PRODUKTY LECZNICZE

            Lekarstwa podobnie jak suplementy mogą być prezentowane w wersji audiowizualnej, dźwiękowej oraz wizualnej, jednak reklama produktu leczniczego jest poddana znacznie większym restrykcjom. Reklamowane lekarstwa powinny posiadać następującą informację:

  • Nazwę produktu leczniczego
  • Powszechnie stosowaną nazwę substancji czynnej
  • Dawkę substancji czynnej lub jej stężenie
  • Wskazania terapeutyczne do stosowana
  • Przeciwskazania oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
  • W przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż 3 substancje czynne ważne jest podanie terminu „produkt złożony”

Wszystkie powyższe dane muszą być zgodne z dołączaną do produktu Charakterystyką Produktu Leczniczego, a przedstawiona reklama zarówno w formie wizualnej jak i audiowizualnej i dzikowej musi być czytelna i wyraźna. Dodatkowo reklama produktu leczniczego, która jest kierowana do szerszej publiczności powinna być obarczona popularnym i raczej wszystkim znanym ostrzeżeniem: „Przed użyciem zapoznaj się […]”.

W przeciwieństwie do lekarstw suplementy diety nie są obarczone tak restrykcyjnymi wymaganiami dotyczącymi reklam, co umożliwia producentom szerokie działania marketingowe. Ma to niestety też swoje złe strony, gdyż taka sytuacja sprawia, że odbiorcy reklam coraz częściej odnoszą bardzo mylne wrażenie jakoby suplement diety był bardziej bezpiecznym preparatem niż produkt leczniczy. Wpływ błędnie rozumianej reklamy na konsumenta sprawia, ze suplementy diety coraz częściej traktowane są, jako preparaty niezbędne dla zdrowia i dobrej kondycji zarówno fizycznej, jaki psychicznej, oraz że ich leczenie jest w pełni bezpieczne, w przeciwstawi do lekarstw, których stosowanie zawsze niesie za sobą działania niepożądane.

Jak widzimy odmienne regulacje prawne dotyczące treści reklam i suplementów, sprawiają, że w naszym kraju suplementy diety coraz bardziej zyskują na znaczeniu, niekoniecznie słusznie. Pamiętajmy, aby przed zastosowaniem jakichkolwiek suplementów dobrze zapoznać się z dołączoną do niego ulotką informująca o dawkowaniu i skutkach ubocznych.

           


Article Tags:
·
Article Categories:
Zdrowie i Uroda

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

lampiony balkonowe dywany na balkon podstawa pod parasol ogrodowy