Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policję

Nawet jeśli na co dzień wiedziesz spokojne życie i nie wchodzisz w konflikt z prawem, możesz znaleźć się w sytuacji, w której będziesz mieć do czynienia z funkcjonariuszem policji. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma policjant i kiedy może użyć wobec nas środków przymusu bezpośredniego.
5 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Reguluje ona  uprawnienia do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej dla 23 podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z tych podmiotów jest policja.

Kiedy policjant może użyć środków przymusu bezpośredniego?

Środek przymusu bezpośredniego może być wykorzystany w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

 • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania,
 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby,
 • przeciwdziałania niszczeniu mienia,
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą,
 • pokonania biernego lub czynnego oporu,
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Jakich środków może użyć policjant?

Przepisy formułują tzw. podstawowy katalog środków przymusu bezpośredniego. Policjant ma prawo użyć środków w postaci m.in.:

 • siły fizycznej,
 • kajdanek,
 • pałki służbowej,
 • psa służbowego,
 • kaftana bezpieczeństwa,
 • ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
 • przedmiotów do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej (np. paralizatorów) itd.

Zgodnie z ustawą policjant może użyć środków przymusu bezpośredniego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem. Musi też uprzedzić tę osobę o zamiarze użycia środków. Najlepiej w formie okrzyku, aby osoba mogła go usłyszeć i zrozumieć. Jest to szczególnie ważne, gdyż przebywające w otoczeniu osoby mogą potwierdzić jako świadkowie, że policjant stosował obowiązkową procedurę.
W wyjątkowych sytuacjach policjant nie musi stosować wezwania, o którym mowa. Takie sytuacje występują, gdy:

 • istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby,
 • zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem.

Article Tags:
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts