Zadbaj o swój komin

W większości domków jednorodzinnych piece użytkowane są przez cały rok. Taka eksploatacja wiąże się osadzaniem dużych ilości sadzy w kominie. Wpływa ona negatywnie na sprawność instalacji i jest dużym zagrożeniem. Warto zatem pamiętać o regularnej kontroli kanałów dymowych i spalinowych.

Niebezpieczna sadza

Przewody kominowe zanieczyszczają się zarówno przy używaniu paliw stałych, jak i ciekłych i gazowych. Przed sadzą nie chronią nas nawet nowoczesne kotły opałowe. W każdym przypadku należy pamiętać o okresowej kontroli, bowiem osadzanie się sadzy jest bardzo niebezpieczne. Wpływa ona na działanie systemu, pojawiają się zakłócenia ciągu powietrza w przewodzie kominowym. Nieszczelne przewody mogą skutkować dostaniem się do mieszkania niebezpiecznych związków chemicznych, między innymi tlenku węgla. Sadza, która osadza się na wewnętrznych ściankach komina może się także zapalić. Taki pożar niesie ze sobą ogromne zagrożenie, bowiem może bardzo szybko rozprzestrzenić się na cały budynek. W przypadku zauważenia ognia w kominie należy bezzwłocznie zawiadomić straż pożarną. Na własną rękę pożar można próbować gasić jedynie piaskiem. Zabronione jest przykrywanie wylotu lub wlewanie do środka wody, bowiem takie czynności mogą doprowadzić do rozsadzenia komina.

Jak często czyścić komin?

Okresowe kontrole przewodów kominowych określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W przypadku palenisk opalanych paliwem stałym czyszczenie przewodów powinno odbywać się co najmniej raz na 3 miesiące. Jeżeli wykorzystywane są paliwa płynne lub gazowe to kontrolę należy przeprowadzić co najmniej raz na pół roku. W okresie zimowym warto dla własnego bezpieczeństwa czyścić przewody częściej. W tym czasie spalanie materiałów silne dymiących jest największe, więc zwiększa się także ilość osadzanej na kominie sadzy.

W jaki sposób wyczyścić komin?

Komin możemy wyczyścić sami, jednak niezbędne będą nam do tego właściwe umiejętności i narzędzia. Najczęściej decydujemy się na pomoc kominiarza, który fachowo usunie sadzę z komina i przeczyści przewody. Korzystając z jego usług warto zadbać, aby po zakończonej pracy wystawił nam odpowiedni dokument potwierdzający czyszczenie. W razie jakichkolwiek awarii będziemy mieli dowód (przede wszystkim dla ubezpieczyciela), że o komin dbaliśmy we właściwy sposób. Warto pomyśleć także o zamontowaniu nasadki na komin, które dostępne są tutaj. Chronią one przewód kominowy przed różnego rodzaju zakłóceniami.


Article Tags:
Article Categories:
Dom i Wnętrze

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts