Zbiorniki przeciwpożarowe

Czasami warto „dmuchać na zimne” i zabezpieczyć się na wypadek pożaru, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie posiadanie zbiornika przeciwpożarowego, w którym będzie składowana woda służąca do ugaszenia pożaru.

Wykorzystanie zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki magazynowe służą do magazynowania wody wykorzystywanej do celów przeciwpożarowych, która będzie stanowiła źródło dla stałych urządzeń gaśniczych wykorzystujących wodę.
Zbiorniki przeciwpożarowe, które zostaną zbudowane wewnątrz pomieszczeń, np. w piwnicach będą mogły spełniać rolę bufora, który zapewnia zasilanie w wodę dla instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz może być wykorzystywany do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Produkcja zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki tego typu wykonuje się w zależności od dostępu do miejsca w którym mają być zamontowane, wielkości powierzchni itp. Poszczególne elementy zbiornika są tworzone w zakładzie produkcyjnym, a następnie przewożone i dostarczane do klienta, gdzie są montowane na miejscu. W razie potrzeby można dodatkowo wzmocnić je profilami stalowymi, które zabezpieczone są przed korozja poprzez pokrycie ich powłoka odporną na korozję.
Do zbiornika przeciwpożarowego można wykonać dodatkowo instalację rurociągową z PP, PE łączonego metodą zgrzewania lub klejenia z rur PVC.


Article Tags:
Article Categories:
Technologia

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts